פרוטוקול ישיבת ועד

ועד מוניציפלי (29/06/2020 14:06)

מסמכים מצורפים להודעה זו: