הקפות שניות בכפר חסידים

משולחן הרב (12/10/2020 16:00)

תמונות מצורפות להודעה זו:

מסמכים מצורפים להודעה זו:

 הקפות שניות תשפא 4
 הקפות שניות תשפא 1
 הקפות שניות 3