הנחיות מעודכנות לתאריך 21/2/21

קורונה עדכונים ומידע (21/02/2021 09:30)

הנחיות לשגרה בזמן קורונה

 

סיווג רשויות מקומיות לצבעים לפי תוכנית הרמזור (כחלק מ"דש-בורד" תמונת מצב כללית)

תנועה ושהייה

 • אין הגבלות תנועה ושהייה.

 

התקהלויות

 • ההתקהלויות מוגבלות עד 10 אנשים בחלל סגור, ועד 20 בשטח פתוח.
 • הלוויות, חתונות ובריתות ניתן לקיים בבית פרטי או במרחב ציבורי בלבד ולא ניתן לקיים בהשתתפות מספר קפסולות.
 • בעת התקהלות מותרת יש להקפיד על כללי התנהגות במרחב הציבורי.

 

מערכת החינוך וחינוך לא-פורמלי

מערכת החינוך בשגרת קורונה באתר משרד החינוך >

 • עובדים יכולים להגיע למוסדות חינוך.
 • תתקיים למידה מרחוק והוראה מקוונת.
 • בכל הרשויות והאזורים האחרים.

 

מעונות יום וגני ילדים לגילאי 0 עד 6

 יתקיימו לימודים.

 • הרכב הקפסולות (קבוצות)
  • כרגיל - כל הגן יחד נחשב קבוצה קבועה.
 • אנשי צוות
  • כל גננת או סייעת משלימות יכולות להיפגש עם עד 4 גנים.
 • כללי התנהגות וריחוק
  • גננות או סייעות יכולות לעטות משקף פנים במקום מסכה.

 תתקיים למידה מרחוק והוראה מקוונת.

 

כיתות א' עד ו' בבתי ספר 

  יתקיימו לימודים.

 • הרכב הקפסולות (קבוצות)
  • הלימודים יתקיימו בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, ללא תחלופה של תלמידים בין הקבוצות.
  • כיתות א' ו-ב' – בכיתות הרגילות (כל הכיתה תיחשב כקבוצה קבועה ונפרדת).
  • כיתות ג' עד ו' – קבוצות קבועות של עד 20 תלמידים בכיתה. ניתן להגדיל את מספר התלמידים בקבוצה לעד 24 - באישור משרד החינוך.
 • אנשי צוות
 • כל איש או אשת צוות יכולים להיפגש עם עד 4 קבוצות. הוראה זו לא חלה על:
  • כיתות א' ו-ב' – כל איש או אשת צוות יכולים להיפגש עם עד 3 קבוצות.
  • חינוך מיוחד.
  • מורים לחינוך גופני ושל"ח - יוכלו ללמד יותר קבוצות, בתנאי שיעטו מסכה וישמרו על מרחק של 2 מטרים בינם לבין התלמידים.
 • כללי התנהגות וריחוק
  • המשתתפים יעטו מסכה כל הזמן, לא כולל בזמן אכילה ושתייה ופעילות ספורטיבית.
  • תלמידים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח, ואם הדבר לא אפשרי, בישיבה בשולחנות נפרדים.
  • תלמידים יגיעו עם הצהרת בריאות מדי יום בה מתחייבים הוריהם שאין להם תסמינים ואינם חייבים בבידוד.
  • בהסעות תושאר שורת מושבים ריקה בין החלק הקדמי לחלקה האחורי של ההסעה.

  תתקיים למידה מרחוק והוראה מקוונת.

 

כיתות ז' עד י' בבתי ספר 

 תתקיים למידה מרחוק והוראה מקוונת.

 תתקיים למידה מרחוק והוראה מקוונת.

 

כיתות י"א עד י"ב בבתי ספר 

 יתקיימו לימודים.

 • הרכב הקפסולות (קבוצות)
  • הלימודים יתקיימו בקבוצות קבועות עם אנשי צוות קבועים, ללא תחלופה של תלמידים בין הקבוצות.
  • תלמידים יכולים להשתייך ל-2 קבוצות.
 • אנשי צוות
  • כל איש או אשת צוות יכולים להיפגש עם עד 4 קבוצות. הוראה זו לא חלה על:
   • חינוך מיוחד.
   • מורים לחינוך גופני ושל"ח - יוכלו ללמד יותר קבוצות, בתנאי שיעטו מסכה וישמרו על מרחק של 2 מטרים בינם לבין התלמידים.
 • כללי התנהגות וריחוק
  • המשתתפים יעטו מסכה כל הזמן, לא כולל בזמן אכילה ושתייה ופעילות ספורטיבית.
  • תלמידים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח, ואם הדבר לא אפשרי, בישיבה בשולחנות נפרדים.
  • תלמידים יגיעו עם הצהרת בריאות מדי יום בה מתחייבים הוריהם שאין להם תסמינים ואינם חייבים בבידוד.
  • בהסעות תושאר שורת מושבים ריקה בין החלק הקדמי לחלקה האחורי של ההסעה.

 תתקיים למידה מרחוק והוראה מקוונת.

 

צהרונים לילדי גנים וכיתות א' עד ד'

  ניתן לקיים פעילות.

 • הרכב הקפסולות (קבוצות)
  • בצהרונים של גני ילדים וכיתות ג' ו-ד' – ניתן לצרף בצהרון עד 3 קבוצות ילדים מהבוקר ועד 28 תלמידים, לקבוצה אחת קבועה.
  • בצהרונים של כיתות א' ו-ב' - התלמידים ישהו בצהרון באותה קבוצה קבועה שעמה שהו בשעות הבוקר.

 לא תתקיים פעילות.

 

כיתות י"ג ו-י"ד במכללות טכנולוגית

 יתקיימו לימודים.

 יתקיימו לימודים רק במכללות טכנולוגיות לנוער בסיכון.

 

פעילויות בשטח פתוח

לתלמידים בכל הגילאים - גנים, בתי ספר, מוסדות להשכלה או הכשרה מקצועית לבגירים ומוסדות תורניים.

     ניתן לקיים פעילות.

 • הרכב הקפסולות (קבוצות)
  • קבוצות קבועות של עד 20 תלמידים ואנשי צוות.
 • אנשי צוות
  • כל איש או אשת צוות יכולים להיפגש עם עד 4 קבוצות.
  • כל קבוצה תפגוש איש צוות אחד בכל המפגשים.
 • כללי התנהגות וריחוק
  • המשתתפים יעטו מסכה כל הזמן, לא כולל בזמן אכילה ושתייה ופעילות ספורטיבית.
  • המשתתפים יאכלו את ארוחותיהם בנפרד ויישמר מרחק של 2 מטרים ביניהם.
  • הקבוצות יהיו במרחק 100 מטרים אחת מהשניה.

 

כיתות עולים ללימוד עברית בבית ספר יסודי ועל יסודי

     יתקיימו לימודים.

 

לימודים מעשיים או הכשרה מעשית לבגירים

     יתקיימו לימודים.

 • הרכב הקפסולות (קבוצות)
  • קבוצות של עד 10 משתתפים.

 

מסגרות חינוכיות לילדי עובדים חיוניים עד גיל 12

 מסגרות הלימוד הרגילות פועלות.

  יתקיימו לימודים.

זכאים לשלוח את ילדיהם למסגרות מי שעומדים ב-2 תנאים:

 1. עובדים המועסקים במקום עבודה למתן שירותים קיומיים.
 2. ובנוסף הם ובני זוגם הם עובדים חיוניים שאינם יכולים לבצע את עבודתם מביתם, או שהם הורה עצמאי, או שבני הזוג נמצאים בבידוד או שבני הזוג אינם מסוגלים לטפל בילדים בשל נכות או מחלה.

ריכוז ההוראות העיקריות בנושא הפעלת מסגרות בלתי פורמליות לילדי עובדים חיוניים >

 

מוסדות להשכלה גבוהה

     יתקיימו פעילות ומחקר במעבדות או הכשרה מעשית מחוץ לשטח המוסד.

 • הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או להכשרה מקצועית שלא ניתן לקיים בו לימודים מקוונים בשל צורך בציוד או תשתיות החיוניים ללימודים. הלימודים יהיו בקפסולות קבועות של עד 10 תלמידים
 • כל איש או אשת צוות יכולים להיפגש עם עד 3 קבוצות.

 

פנימיות והלימודים במוסדות החינוכיים שבפנימיה

    פנימיות יכולות לפעול רק אם כל תלמידי המוסד החינוכי מתגוררים בפנימייה.

 • מסלול סגור
  • פנימיות בהן כל התלמידים ואנשי הצוות מתגוררים בפנימיה לתקופה של שבועיים לפחות ואין בה תלמידים אקסטרניים - יוכלו לפעול במסלול סגור.
  • בקבוצות של עד 50 משתתפים, ללא התמזגות.
  • אם נשארים בפנימיה 30 ימים נוספים (לאחר ה-14) מותר לקבוצות של 50 שלא התגלה בהן חולה להתמזג.
  • תתאפשר כניסה של אנשי צוות לפנימיה אם ישנה הפרדה מוחלטת בינם לבית התלמידים והצוות במסלול הסגור.
  • יש אפשרות לפזר ולכנס מחדש את התלמידים לאחר 14 ימים.
 • מסלול פתוח
  • בקבוצות של עד 18 משתתפים, בהפרדה מוחלטת בין הקבוצות.
  • ללא הגבלות על כניסה ויציאה מהפנימיה.

 

תנועות וארגוני נוער

 ניתן לקיים פעילות.

 • פעילות בשטח פתוח.
 • באותן הקבוצות אליהן משתייכים התלמידים במסגרות הלימוד.
 • לתלמידי כיתות ז' עד י' שאינם לומדים: בקבוצות קבועות ונפרדות של עד 20 חניכים.
 • כל קבוצה תפגוש מדריך אחד קבוע.
 • חניכים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח.
 • שמירת מרחק בין המשתתפים
 • הקבוצות יהיו במרחק 100 מטרים אחת מהשניה.

  אסור לקיים פעילות.

 

טיולים חד-יומיים

     ניתן לקיים טיולים רק במסגרות הרשאיות לפעול.

 • פעילות בשטח פתוח, ללא הגעה למקומות צפופים.
 • ללא לינה.
 • באותן הקבוצות אליהן משתייכים התלמידים במסגרות הלימוד.
 • הקבוצות יהיו במרחק 100 מטרים אחת מהשניה.
 • המדריכים והמאבטחים ישמרו מרחק מהתלמידים ככל האפשר.

 

בכל הארץ יפעלו:

 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב-תכליתיים
 • בתי ספר ומרכזים לילדים ונוער נושר ובסיכון
 • מוסדות חינוך מיוחד, כולל הסעות
 • מסגרות חינוכיות בבתי חולים
 • שירותים פסיכולוגיים חינוכיים

 

בחינות

בחינות שניתן לקיים:

 • בחינות בגרות ובחינות מתכונת בבתי הספר
 • בחינות גמר ממשלתיות ובחינות הגנה על פרויקט גמר.
 • בחינות הסמכה להשכלה מקצועית או טכנית במוסד תיכוני או על תיכוני.
 • בחינות מיון לקראת לימודים באותו מוסד חינוך.
 • במוסד להשכלה גבוהה – עד 10% מכלל הבחינות האמורות להתקיים במוסד.
 • בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או מסלול לימודי במוסדות שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן במוסד על תיכוני להשכלה מקצועית.
 • בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, במסגרת פעילות המוסד.

 

תפילות ודת

 • תפילות יתקיימו בהשתתפות עד 10 מתפללים במבנה ועד 20 מתפללים בשטח פתוח, למעט בית תפילה הפועל בתו ירוק.
 •  בתי תפילה הבוחרים לפעול תחת התו הירוק:
  • בהרשמה מראש ברשות המקומית.
  • תפוסה: בבית תפילה עם מושבים קבועים - עד 50% תפוסה. בבת תפילה ללא מושבים קבועים – אדם אחד לכל 7 מ"ר. בכל מקרה, לא יותר מ-300 אנשים.
  • מקומות ישיבה מופרדים, עם מרווח של כסא ביניהם.
  • ללא אוכל ושתייה.
  • תלית שלט בכניסה למקום על כך שמדובר במקום הפועל עם "תו ירוק" ואישור הרשות המקומית על הגשת הבקשה ומינוי בודק בכניסה אישור תו ירוק של המתפללים.
 • פעילות בתי תפילה מותרת לצורך תפילה בלבד (לא קידוש או שיעורים למשל) תוך שמירה על הנחיות התו הסגול. 

בחג הפורים

 • סגירת קבר הרשב״י - מיום חמישי 18.02.2021 עד יום ראשון 21.02.2021.
 • אסור לקיים מסיבות, תהלוכות עדלאידע ואירועים רבי משתתפים.
 • ניתן לקיים סעודות חג בהתאם להגבלות ההתקהלות (עד 10 אנשים בחלל סגור, ועד 20 אנשים בשטח פתוח) מלבד אנשים הגרים יחד. מומלץ לקיים את החג בחוג המשפחה הגרעינית בלבד.

 

פעילות מסחר וקניות

ניתן לפתוח ולקבל קהל (אין צורך להציג תו ירוק):

 • חנויות חיוניות
  • תפוסה: חנויות חיוניות - אדם אחד לכל 7 מ"ר או עד 10 אנשים, לפי הגבוה מביניהם.
 • מרכזי מסחר פתוחים וחנויות רחוב
  • תפוסה: חנות קטנה (פחות מ-150 מ"ר) – אדם אחד לכל 7 מ"ר או עד 10 אנשים. חנות גדולה (מעל 150 מ"ר) – אדם אחד לכל 15 מ"ר.
 • קניונים
  • תפוסה: בשטחים ציבוריים - אדם אחד לכל 15 מ"ר. בחנויות – לפי סוג החנות (חיונית, קטנה או גדולה).
 • שווקים
  • תפוסה: אדם אחד לכל 15 מ"ר.
 • ניתן לבצע שירות משלוחים ואיסוף עצמי מכל בית עסק.

 

ספורט

 •  ניתן לפתוח חדרי כושר, סטודיו ובריכות שחייה - לבעלי תו ירוק
  • תפוסה: אדם אחד לכל 7 מ"ר.
  • מחיצות או הפרדה של 2 מ' בין מתקן למתקן ובין מתאמן למתאמן בזמן הפעילות.
  • ניקוי וחיטוי בהתאם להנחיות
  • ג'קוזי וסאונה סגורים
 • ניתן לקיים משחקי כדורגל וכדורסל בליגות הבכירות.
 •  ניתן לקיים אירועי ספורט - לבעלי תו ירוק
  • תפוסה: עד 75%. במקום סגור: עד 300 אנשים ובמקום פתוח: עד 500 אנשים.
  • כניסה ויציאה מדורגת למקום האירוע, ללא אוכל ושתייה.
  • הרשמה מראש. מקומות ישיבה מופרדים במרווח של מושב אחד. משפחות גרעיניות או זוגות יכולים לשבת יחד.
  • סדרנים ששומרים על ההתנהלות על פי כללי משרד הבריאות במקום.
  • שילוט בתורים המסמן את המרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.
  • הקפדה על חיטוי וניקוי, בהתאם לתקנות.

 

אירוח ותיירות

 •  ניתן לפתוח בתי מלון (כולל מתחם יחידות אירוח העולה על 6 יחידות)
  • לבעלי תו ירוק וילדים עד גיל 16 בעלי בדיקה שלילית לקורונה עד 48 שעות לפני ההגעה לבית המלון.
  • תפוסה: בשטחים הציבוריים - אדם אחד לכל 7 מ"ר.
  • חדרי אוכל, ג'קוזי, סאונה ומשחקיות לילדים – סגורים לקהל
  • בריכה וחדר כושר – מחיובים בשמירת מרחק של שני מטרים או הפרדה במחיצות.
 •  איים ירוקים: בתי המלון באיים הירוקים בים המלח יפעלו במתכונת מלאה, כולל חדרי אוכל, לפי התפוסה וההנחיות המופיעים בתקנות.
 • יחידות אירוח וצימרים - עד 6 יחידות, ללא שטחים משותפים (כמו בריכה וחדר אוכל), בכל יחידת אירוח יתארחו אנשים המתגוררים באותו מקום מגורים בלבד.
 • מלונות ויחידות אירוח המשמשים חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) - עבור מי ששוכרים את המקום (כמו עובדים זרים), ללא שימוש בשטחים ציבוריים.
 • מלונות למבודדים או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי.

 

פנאי, מסעדות ותרבות

ניתן לפתוח:

 •  ניתן לקיים אירועי תרבות - לבעלי תו ירוק
  • תפוסה: עד 75%. במקום סגור: עד 300 אנשים ובמקום פתוח: עד 500 אנשים.
  • כניסה ויציאה מדורגת למקום האירוע
  • ללא אוכל ושתייה
  • הרשמה מראש.
  • מקומות ישיבה מופרדים במרווח של מושב אחד. משפחות גרעיניות או זוגות יכולים לשבת יחד.
  • סדרנים ששומרים על ההתנהלות על פי כללי משרד הבריאות במקום.
  • שילוט בתורים המסמן את המרחק של 2 מ' בין אדם לאדם.
  • הקפדה על חיטוי וניקוי, בהתאם לתקנות.
 •  ניתן לקיים תערוכות - לבעלי תו ירוק
  • תפוסה: אדם לכל 7 מ"ר. במקום סגור: עד 300 אנשים באותו זמן. במקום פתוח: עד 500 אנשים באותו זמן.
 • מוזיאונים
  • תפוסה: מוזיאון קטן (פחות מ-150 מ"ר) – אדם אחד לכל 7 מ"ר או עד 10 אנשים. מוזיאון גדול גדולה (מעל 150 מ"ר) – אדם אחד לכל 15 מ"ר.
 • שמורת טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה – קבלת קהל באויר הפתוח בלבד וללא הפעלת אטרקציה תיירותית בתוכם.
 • ספריות 
  • תפוסה: אדם אחד לכל 7 מ"ר.

 

שירותים

 • תתאפשר קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים ומשרדי ממשלה לצורך מתן שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק (כמו שירותי דואר ובנק).
 • נותני שירותים (כמו מאמני כושר אישי, מורים פרטיים, מדריכי טיולים, בעלי מקצוע המגיעים לבתים ומטפלות) יכולים לפעול במרחב הפרטי או הציבורי - בהתאם להגבלות ההתקהלות. 
 • מסגרות למתן שירות סוציאלי חיוני או לפעילות מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי עבור אנשים עם מוגבלות (כמו רכיבה טיפולית לילדי חינוך מיוחד).
 • מקומות המשמשים לעריכת בחירות מקדימות (פריימריז).

 

טיפוח ובריאות

ניתן לפתוח:

 • מקומות לטיפולים פרא-רפואיים, טיפולי רפואה משלימה ובריכות טיפוליות.
 • מקומות למתן טיפול לא רפואיים בגוף האדם (כמו מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה, מכוני קעקועים).

 

כל המקומות המורשים לפעול יפעלו לפי הנחיות התו הסגול.

 

תחבורה ציבורית

התחבורה הציבורית פועלת ב-75% תפוסה.

למידע מפורט באתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית >

הנחיות לנוסעים בתחבורה ציבורית

 • אין לעלות לתחבורה הציבורית עם חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס או עם שיעול או קושי בנשימה (למעט שיעול או קושי בנשימה הנובע ממצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת).
 • בכל כלי התחבורה שניתן לפתוח חלון – הנסיעה תתקיים עם חלונות פתוחים.
 • נוסעים ישלמו בעד הנסיעה על ידי תיקוף כרטיס הנסיעה באופן עצמאי ולא ירכשו כרטיס נסיעה מהנהג. יוכלו לרכוש כרטיס נסיעה מהנהג רק אזרחים ותיקים, מלווי עיוורים ונוסעי קווי השירות הממוגנים באזור יהודה ושומרון.
 • נוסעים לא יאכלו במהלך השהייה בכלי תחבורה יבשתי, חוץ מאם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותם.
 • באוטובוסים נוסעים לא ישבו או יעמדו בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי הנהג ובשני המושבים שלצדם, אלא אם ישנה מחיצה שגובהה 180 ס"מ לפחות בין הנהג לבין המושבים שמאחוריו.
 • באוטובוסים בין-עירוניים בקווי שירות לא תותר נסיעה בעמידה.
 • במונית לא ישבו נוסעים במושבים שליד הנהג, אלא אם כן ישנה מחיצת ניילון בין הנהג לבין המושבים שלידו. הגבלת נוסעים: הנהג ונוסע אחד נוסף, או הנהג ושני נוסעים אם אחד הנוסעים הוא אדם הצריך ליווי, או נוסעים הגרים באותו בית ללא הגבלה. אנשים עם מוגבלות יוכלו לשבת במושב שליד הנהג, אם אינם יכול לשבת בספסל האחורי בגלל מוגבלותם.
 • ברכבת יופקו שוברי עליה לרכבת שהוזמנו מראש יחד עם כרטיסי הנסיעה.

רכב פרטי

 • מוגבלת הנסיעה של עד 3 אנשים (חוץ מאנשים הגרים יחד), ונוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף.

תעופה

מידע והנחיות עדכניות לטסים לישראל וממנה - אתר תעופה בזמן קורונה >

 

מקומות עבודה

 • מותרת הגעת עובדים למקומות עבודה, ללא קבלת קהל.
 • תתאפשר קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים ומשרדי ממשלה לצורך מתן שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק (כמו שירותי דואר ובנק).
 • המקומות המורשים לפעול יפעלו לפי הנחיות התו הסגול.

 

​​​​המידע המובא בדף זה נכתב לטובת הציבור ולנוחותו. ההנחיות המחייבות נמצאות בצווים, בתקנות ובחוקים.

קבצים להורדה

 

כפר חסידים, מושב כפר חסידים 20400
טל: 04-9846029, פקס: 04-9849275, דוא"ל: [email protected]
מנהל האתר | פייסבוק ארכיון | תשלום ארנונה | רכבת ישראל | אגד | מרכז דורות זבולון | מזג אויר | שליטה מרחוק | צרו קשר
כל הזכויות שמורות מיידטה - אתרים קהילתיים
הוקם ע"י MeyData