הנחיות לשגרה בזמן קורונה - דצמבר 2020

קורונה עדכונים ומידע | עדכון אחרון:  16/12/2020 10:12

מערכת החינוך

מערכת החינוך בשגרת קורונה >

מסגרות ומוסדות חינוכיים שיכולים לפעול במגבלות:

 • מעונות יום וגני ילדים לגילאי 0 עד 6
  • בכל הארץ.
  • מעבר של גננות או סייעות משלימות יתאפשר רק עד 4 גנים.
  • אסורה פעילות של מפעילים חיצוניים.
  • גננות או סייעות יכולות לעטות משקף פנים במקום מסכה.
 • כיתות א' עד י"ב בבתי הספר
  • תלמידים ואנשי צוות יעטו מסכה בכל עת, כולל בהסעות, ולא כולל בעת אכילה או פעילות גופנית.
  • תלמידים יאכלו את ארוחותיהם בשטח פתוח, ואם הדבר לא אפשרי, בישיבה בשולחנות נפרדים.
  • תלמידים יגיעו עם הצהרת בריאות מדי יום בה מתחייבים הוריהם שאין להם תסמינים.
  • בהסעות תושאר שורת מושבים ריקה בין החלק הקדמי לחלקה האחורי של ההסעה.
  • אזורים בארץ:
   • כיתות א' עד ד' – בכל הארץ.
   • כיתות ה' עד י"ב - ברשויות המוגדרות "ירוקות" או "צהובות" לפי מודל הרמזור.
  • מבנה הכיתות:
   • כיתות א' עד ב' – בכיתות הרגילות (ללא חלוקה לקבוצות).
   • כיתות ג' עד ו' – עד 20 תלמידים בקבוצה.
    ב-10% מהכיתות ניתן ללמוד עד 24 תלמידים בכיתה, באישור משרד החינוך, בעדיפות למוסדות הנמצאים באזורי תחלואה נמוכה.
   • כיתות ז' עד י"ב – עד 20 תלמידים בקבוצה. תלמידים יכולים להיות ב-2 קבוצות (כולל הכיתה הרגילה, הקבצות ומגמות).
  • אנשי צוות:
   • כיתות א' עד ב' - כל איש או אשת צוות יכולים ללמד עד 3 קבוצות.
   • כיתות ג' עד י"ב - כל איש או אשת צוות יכולים ללמד עד 4 קבוצות.
   • מורים לחינוך גופני ושל"ח יוכלו ללמד יותר קבוצות, בתנאי שיעטו מסכה וישמרו על מרחק של 2 מטרים בינם לבין התלמידים.
 • כיתות י"ג עד י"ד במכללות טכנולוגיות שהן המשך לתיכונים לנוער נושר ובסיכון.
 • פעילות בשטח פתוח לתלמידים בכל הגילאים
  • קבוצות קבועות של עד 19 תלמידים, בנוסף לאיש או אשת צוות, בשטח פתוח.
  • כל איש או אשת צוות יכולים ללמד עד 3 קבוצות.
  • כל קבוצה תפגוש עד 4 אנשי צוות בכל המפגשים.
  • המשתתפים יעטו מסכה כל הזמן, לא כולל בזמן אכילה ושתייה ופעילות ספורטיבית.
  • המשתתפים יאכלו בנפרד.
  • ישמר מרחק של 2 מטרים בין המשתתפים.
  • הקבוצות יהיו במרחק 100 מטרים אחת מהשניה.
  • לא ניתן לקיים טיול עם לינה.
 • צהרונים לילדי מעונות יום, גנים וכיתות א' עד ד'
  • תלמידי גני הילדים וכיתות ג' עד ו' - עד 3 קבוצות ילדים של הבוקר ועד 28 ילדים בסך הכל.
  • תלמידי כיתות א' עד ב' - ללא ערבוב בין תלמידי הכיתות.
  • אסורה פעילות של מפעילים חיצוניים.
 • קייטנות בחופשת חנוכה
  • לקבוצות הקבועות השוהות יחד גם בבית הספר או בצהרון.
 • טיולים חד יומיים במוסדות שרשאים לפעול
  • באותן קבוצות קבועות בהן לומדים התלמידים בשגרה במסגרת הפעילות עם אנשי צוות קבועים.
  • בשטח פתוח בלבד, וככל הניתן ללא הגעה לאתרים צפופים.
  • ללא לינה.
  • הקבוצות יהיו במרחק 100 מטרים אחת מהשניה.
  • ניתן לצרף מדריך טיולים, מאבטח ומלווה רפואי שישמרו, ככל הניתן, על מרחק של לפחות 5 מטרים משאר המשתתפים.
  • בהסעה ייסעו בכל אוטובוס 2 קבוצות קבועות עם הפרדה ביניהן של 2 שורות מושבים ריקות.
 • תנועות נוער
  • ברשויות המוגדרות "ירוקות" או "צהובות" לפי מודל הרמזור.
  • אותן קבוצות שלומדים בבית ספר בבוקר.
  • רק בשטח פתוח.
  • כל איש צוות יפגוש רק קבוצה קבועה אחת.
  • יש למנות נאמן קורונה בכל סניף.
 • כיתות עולים ללימוד השפה העברית בבית ספר יסודי או על יסודי
  • קבוצות של עד 20 תלמידים.
  • אנשי צוות יפגשו עד 3 קבוצות קבועות.
 • למידה מרחוק והוראה מקוונת.
  למידע נוסף על למידה מרחוק באתר משרד החינוך >
 • מוסדות להשכלה גבוהה
  • פעילות ומחקר במעבדות או קיום הכשרה מעשית מחוץ לשטח המוסד.
 • הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או להכשרה מקצועית שלא ניתן לקיים בו לימודים מקוונים בשל צורך בציוד או תשתיות החיוניים ללימודים.
  • עד 10% מהתלמידים באותם מוסדות יוכלו לקבל גישה לתשתית או ציוד שנמצאים במוסד וחיוניים לצורך השתתפות בלימוד המקוון.
  • הלימודים יהיו בקפסולות קבועות של עד 10 תלמידים כאשר אנשי הצוות יוכלו לבצע תחלופה של עד 3 קבוצות.
  • התלמידים יגיעו למוסד לאחר שקיבלו אישור פרטני מהנהלת המוסד.
 • פנימיות והלימודים במוסדות החינוכיים שבפנימיה.
  ריכוז ההוראות העיקריות בנושא פנימיות >
  • מסלול סגור:
   • פנימיות בהן כל התלמידים ואנשי הצוות מתגוררים בפנימיה לתקופה של שבועיים לפחות ואין בה תלמידים אקסטרניים יוכלו לפעול במסלול סגור.
   • בקבוצות של עד 50 משתתפים, ללא התמזגות.
   • אם נשארים בפנימיה 30 ימים נוספים (לאחר ה-14) מותר לקבוצות של 50 שלא התגלה בהן חולה להתמזג.
   • תתאפשר כניסה של אנשי צוות לפנימיה אם ישנה הפרדה מוחלטת בינם לבית התלמידים והצוות במסלול הסגור.
   • יש אפשרות לפזר ולכנס מחדש את התלמידים לאחר 14 ימים.
  • מסלול פתוח:
   • פנימיות לילדים ללא עורף משפחתי ופנימיות לבגירים יוכלו לפעול במסלול פתוח.
   • בקבוצות של עד 18 משתתפים, בהפרדה מוחלטת בין הקבוצות.
   • ללא הגבלות על כניסה ויציאה מהפנימיה.
 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב-תכליתיים.
 • בתי ספר ומרכזים לילדים ונוער נושר ובסיכון.
 • מוסדות חינוך מיוחד, כולל הסעות.
 • מסגרות חינוכיות בבתי חולים.
 • שירותים פסיכולוגיים חינוכיים.
 • פעילות מתנדבים, בהתאם להוראות המנהל.

נוהל טיפול במקרה של אבחון תלמיד או איש צוות בנגיף קורונה במוסד חינוכי >

בחינות

בחינות שניתן לקיים:

 • בחינות בגרות המוכרות על ידי משרד ממשלתי.
 • בחינות הסמכה להשכלה מקצועית או טכנית במוסד תיכוני או על תיכוני.
 • בחינות גמר ממשלתיות ובחינות הגנה על פרויקט גמר.
 • בחינות לשם קבלת ציון סופי בקורס או מסלול לימודי במוסדות שבפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וכן במוסד על תיכוני להשכלה מקצועית.
 • במוסד להשכלה גבוהה – עד 10% מכלל הבחינות האמורות להתקיים במוסד בתקופה הרלוונטית.
 • בחינות המתקיימות על ידי גורם המקיים בחינות לצורך עיסוק הטעון רישיון, היתר, הסמכה או אישור הניתנים על פי דין, במסגרת פעילות המוסד.

התקהלויות

 • ההתקהלויות מוגבלות עד 10 אנשים בחלל סגור, ועד 20 בשטח פתוח.
 • אירועים כמו חתונות, מסיבות, טיולים מאורגנים או טקסים יתאפשרו רק במסגרת ההגבלה על התקהלויות (עד 10 אנשים בפנים או עד 20 אנשים בחוץ, ולכל היותר עד 20 אנשים). לא ניתן לקיים אירועים אלה בהשתתפות מספר קבוצות או קפסולות.
 • בעת התקהלות מותרת יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים בין אנשים ככל הניתן ועל עטיית מסיכה.
 • חל איסור על ארגון או השתתפות אירועים מסוג אירועי ספורט, כנסים, פסטיבלים ומופעי בידור ואומנות.

תנועה

אין הגבלות ליציאה מהבית.

תפילות

 • תפילות יתקיימו בהשתתפות עד 10 מתפללים במבנה ועד 20 מתפללים בשטח פתוח.
 • פעילות בתי תפילה מותרת לצורך תפילה בלבד (לא קידוש או שיעורים למשל) תוך שמירה על הנחיות התו הסגול.
 • תפילות בכותל המערבי, במסגד אל-אקצה ובכנסיית הקבר יתקיימו במתווה קפסולות נפרדות לגמרי של עד 10 מתפללים במבנה או עד 20 מתפללים בשטח פתוח. 

פעילות מסחר, בילוי ופנאי

עסקים ומקומות שיכולים לפעול:

מסחר

 • חנויות חיוניות המקבלות קהל: חנויות מזון, חנויות אופטיקה, בתי מרקחת ומוצרי היגיינה, חנויות למכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסות, חנויות ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים.
  • תפוסה מותרת: לקוח לכל 7 מ"ר משטח החנות או עד 10 לקוחות במבנה ועד 20 לקוחות בחוץ (המקל מביניהם).
 • חנויות רחוב, כולל מתחמי קניות פתוחים
  • תפוסה מותרת: בחנויות שגודלן עד 150 מ"ר – לקוח לכל 7 מ"ר ועד 10 לקוחות. בחנויות גדולות מ-150 מ"ר – לקוח לכל 15 מ"ר.
 • קניונים
  • תפוסה מותרת:
   • בקניון עצמו: לקוח לכל 15 מ"ר.
    חישוב השטח לא יכלול שטח של מקום שהפעלתו אסורה המצוי בתוך הקניון (למשל שטח של אולם קולנוע המצוי בקניון).
   • בחנויות בקניון המוגדרות חיוניות: לקוח לכל 7 מ"ר משטח החנות או עד 10 לקוחות (המקל מביניהם).
   • בחנויות בקניון שאינן חנויות חיוניות: בחנויות שגודלן עד 150 מ"ר – לקוח לכל 7 מ"ר ועד 10 לקוחות. בחנויות גדולות מ-150 מ"ר – לקוח לכל 15 מ"ר. 
  • מינוי סדרנים בכניסה לצורך וויסות הלקוחות ותזכורת להקפדה על ההנחיות.
  • מניעת צפיפות והתקהלויות, בייחוד בתורים בכניסה לקניון ובכניסה לחנויות.
  • איסור אכילה והצבת שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון.
 • שווקים
  • תפוסה מותרת: לקוח לכל 15 מ"ר.
  • מינוי סדרנים בכניסה לצורך וויסות הלקוחות ותזכורת להקפדה על ההנחיות.
  • איסור אכילה בשטח השוק.
  • איסור קיום אירועים או מופעים בשטח השוק.
  • הפרדה, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק.

טיפולים ואימונים

 • מקומות למתן טיפול רפואי, פסיכולוגי או סוציאלי.
 • מקומות למתן טיפול לא רפואיים בגוף האדם כגון מספרות, מכוני יופי וקוסמטיקה, מכוני קעקועים, טיפולי רפואה משלימה, רכיבה טיפולית, טיפולים רגשיים ובריכות טיפוליות. יש לתאם ביקור מראש. במקומות הכוללים מגע בגוף האדם (מספרות, טיפולי יופי, או טיפולי רפואה משלימה עם מגע) – המטפלים יעטו מסיכה ומגן פנים, יבוצע חיטוי של הציוד, המושב או מיטת הטיפולים וכן כביסה של מגבות או חלוקים רב פעמיים, לאחר כל לקוח.
 • מסגרת רווחה ושירותים חברתיים שלא רק בעבור טיפול סוציאלי חיוני (כמו מרכזי יום ומועדונים לאזרחים ותיקים וספריות לעיוורים).
 • מקומות המשמשים לאימון או תחרויות של ספורטאים בין לאומיים או ספורטאים תחרותיים (למשל בריכה, מגרש, חדר כושר וסטודיו) בעלי אישור ממשרד התרבות והספורט:
  • בשטח סגור – לאימון ספורטאים בין לאומיים וספורטאים תחרותיים שהם קטינים, וספורטאים תחרותיים בענפי השחייה והמים – קטינים ובגירים.
  • בשטח פתוח – לאימון ספורטאים בין לאומיים וספורטאים תחרותיים בכל הענפים.
  • ספורטאים תחרותיים הם ספורטאים החברים באיגוד או התאחדות באישור משרד התרבות והספורט, אשר התחרו ב-4 תחרויות בשנתיים אחרונות בענפי ספורט אישי או ב-6 תחרויות בענפי ספורט קבוצתי.

שירותים וקבלת קהל

 • נותני שירותים (כמו מאמני כושר אישי, מורים פרטיים, מדריכי טיולים, בעלי מקצוע המגיעים לבתים ומטפלות), במרחב הפרטי או הציבורי, בכפוף להגבלת התקהלות. 
 • קבלת קהל במקומות עבודה חיוניים ומשרדי ממשלה לצורך מתן שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק (כמו שירותי דואר ובנק).
 • שיעורי נהיגה עם מספר נוסעים שלא יעלה על נהג ו-2 נוסעים, ובכפוף להוראות משרד התחבורה.
 • כלל בתי העסק רשאים להפעיל שירות משלוחים.

תיירות ואירוח

 • בתי מלון באילת ובים המלח. יש להציג אישור החלמה מקורונה או בדיקה שלילית לקורונה שבוצעה עד 72 שעות לפני הנסיעה.
  באזורים אלה יופעלו:
 • יחידות אירוח או מתחמים עם עד 6 יחידות אירוח נפרדות לגמרי, כאשר כל יחידה תשמש בעבור אנשים הגרים יחד, בלבד, ללא חדרי אוכל משותפים ובריכות.
 • מלונות ויחידות אירוח המשמשים חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכרים את המקום (כמו עובדים זרים), ללא שימוש בשטחים ציבוריים.
 • מלונות למבודדים או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי.

פנאי

 • שמורות טבע, גנים לאומיים, שטחים פתוחים של אתרי מורשת ואתרי עתיקות.
 • גני חיות וספארי.
 • חופי ים.
 • מסעדות ובתי אוכל יכולים להפעיל שירות משלוחים ושירות של איסוף עצמי (Take Away).
 • מתחמי דרייב-אין לצורך צפייה בסרטים.
 • מוזיאונים
  • תפוסה מותרת: מבקר לכל 15 מ"ר.
  • מינוי סדרנים בכניסה לצורך וויסות המבקרים ותזכורת להקפדה על ההנחיות.
  • הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש בלבד.
  • סיורי מודרכים יוגבלו ל-10 אנשים, בתיאום מראש.
  • תנועת המבקרים תהיה ככל האפשר בכיוון אחד.
  • סמוך למוצגים המזמינים מגע של מבקרים, יוצבו סדרנים למניעת הצטופפות וחיטוי.
  תפוסה מותרת: מבקר לכל 7 מ"ר.

המקומות המורשים לפעול

 • יפעלו לפי הנחיות התו הסגול הכולל חובת תשאול, הצבת מחיצה, סימון מקומות עמידה בתורים, הצבת שלט בכניסה עם מספר השוהים המותר ועוד.
  בטיפולים לא רפואיים בגוף האדם וטיפולי רפואה משלימה כוללות הנחיות התו הסגול גם חובת תיאום מראש, עבודה עם מסיכה ומשקף מגן, חיטוי וכביסה אחרי כל שימוש.
 • אסור למפעילי מקום ציבורי, עסקי או פרטי לקיים אירוע אסור, ואסור לנותני שירותים (כמו שירותי צילום, הסעדה, מוסיקה, תאורה ותשתיות) לתת שירות עבור אירוע אסור או אירוע שמספר המשתתפים בו עולה על המותר.
 • מפעילי מקום ציבורי, עסקי או פרטי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, חייבים לשמור את מספרי הטלפון של הלקוחות, עד 20 ימים, לצורך חקירה אפידמיולוגית.

תחבורה

התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מלאה.

למידע מפורט באתר הרשות הארצית לתחבורה ציבורית >

הנחיות לנוסעים בתחבורה ציבורית

 • בכל כלי התחבורה שניתן לפתוח חלון – הנסיעה תתקיים עם חלונות פתוחים.
 • נוסעים ישלמו בעד הנסיעה על ידי תיקוף כרטיס הנסיעה באופן עצמאי ולא ירכשו כרטיס נסיעה מהנהג. יוכלו לרכוש כרטיס נסיעה מהנהג רק אזרחים ותיקים, מלווי עיוורים ונוסעי קווי השירות הממוגנים באזור יהודה ושומרון.
 • נוסעים לא יאכלו במהלך השהייה בכלי תחבורה יבשתי, חוץ מאם הדבר דרוש לשם שמירה על בריאותם.
 • באוטובוסים נוסעים לא ישבו בשני המושבים בשורה הראשונה שמאחורי הנהג ובשני המושבים שלצדם, אלא אם ישנה מחיצה שגובהה 180 ס"מ לפחות בין הנהג לבין המושבים שמאחוריו.
 • באוטובוסים בין-עירוניים בקווי שירות לא תותר נסיעה בעמידה.
 • באוטובוסים עירוניים בקווי שירות לא תותר עמידה בשורה הראשונה שמאחורי הנהג.
 • במונית לא ישבו נוסעים במושבים שליד הנהג, אלא אם כן ישנה מחיצת ניילון בין הנהג לבין המושבים שלידו. הגבלת נוסעים: הנהג ונוסע אחד נוסף, או הנהג ושני נוסעים אם אחד הנוסעים הוא אדם הצריך ליווי, או נוסעים הגרים באותו בית ללא הגבלה.
 • ברכבת יופקו שוברי עליה לרכבת שהוזמנו מראש יחד עם כרטיסי הנסיעה.
 • מפעילי כלי תחבורה יבשתיים יעסיקו סדרנים אשר יסייעו בשמירה על ההוראות אשר ילבשו בגדים המזוהים עם החברה המפעילה, ויישאו תג שם.

רכב פרטי

 • מוגבלת הנסיעה של עד 3 אנשים (חוץ מאנשים הגרים יחד), ונוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף.

תעופה

מידע והנחיות לטסים לישראל וממנה - אתר תעופה בזמן קורונה >

מקומות עבודה

מקומות עבודה יכולים לפעול תוך עמידה בתנאי התו הסגול וללא קבלת קהל (כולל תעשייה, ענף ההייטק, משרדי ראיית חשבון ועריכת דין, אדריכלים, מהנדסים ועוד).

 • מקומות עבודה שאינם פתוחים לקהל הרחב בשגרה (כגון משרדי עורכי דין, רואי חשבון, משרדי הייטק) רשאים לפעול בהיקף של 100% ולקבל לקוחות באופן מצומצם.
 • מקומות עבודה הפתוחים לקהל הרחב בשגרה, אינם רשאים לקבל לקוחות, למעט חריגים שנקבעו בתקנות.
 • כלל בתי העסק רשאים להפעיל שירות משלוחים ומסעדות ובתי אוכל יכולים להפעיל בנוסף גם שירות של איסוף עצמי (Take Away).

 

​​​​המידע המובא בדף זה נכתב לטובת הציבור ולנוחותו. ההנחיות המחייבות נמצאות בצווים, בתקנות ובחוקים.
כפר חסידים, מושב כפר חסידים 20400
טל: 04-9846029, פקס: 04-9849275, דוא"ל: k.hasidim1924@gmail.com
מנהל האתר | פייסבוק ארכיון | תשלום ארנונה | רכבת ישראל | אגד | מרכז דורות זבולון | מזג אויר | שליטה מרחוק | צרו קשר
כל הזכויות שמורות מיידטה - אתרים קהילתיים
הוקם ע"י MeyData